Is uw onderneming al WAB-proof?

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

Grens 2 miljoen ondernemingen in Nederland gepasseerd

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

De Top-5 Finance functies van de toekomst

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

Nieuwe opdrachtgever: WoonGoed 2-Duizend

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

Guldentijd verwelkomt Geert van Wijk (RA)

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

IS JOUW ORGANISATIE TOEKOMSTBESTENDIG?

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

NIEUWSBRIEF FEBRUARI

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

NIEUWSBRIEF | 2016 Q4

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet

COLUMN RABOBANK | SIGNALEREN EN VERBINDEN

Op 1 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Inmiddels zijn we zes weken verder, maar de WAB roept nog altijd veel vragen op. Guldentijd geeft u een overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich mee brengt voor de arbeidsmarkt.

Versoepeling ontslagrecht

Waar in de oude situatie een medewerker enkel ontslagen kon worden op basis van één van de acht ontslaggronden, introduceert de WAB de cumulatiegrond. Dit maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren, die op zichzelf niet voldoende zouden zijn voor ontslag, maar in combinatie wél.

Ketenregeling van twee naar drie jaar

De periode waarin werkgevers maximaal drie tijdelijke contracten mogen geven, wordt verruimd naar drie jaar. Pas na drie aansluitende arbeidscontracten in maximaal drie jaar, is het vierde contract een vast contract. De maximale tussenpoos van 6 maanden blijft wel gehandhaafd. Deze wijziging biedt werkgevers enige vorm van flexibiliteit, om zo onregelmatig werk beter op te vangen.

WW-premie naar type contract

Met ingang van de WAB betaalt de werkgever een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract geldt een hogere WW-premie. Zo stimuleert het kabinet werkgevers om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Direct transitievergoeding

Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens zijn proeftijd. In de oude situatie was dit pas het geval na een diensttijd van tenminste twee jaar. Daar staat wel tegenover dat deze transitievergoeding lager wordt voor de werkgever.

Meer rechten voor oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat oproepkrachten tenminste vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen voor werk. Wordt het werk in die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij alsnog recht op het loon. Bovendien is de werkgever verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren, na een contractperiode van twaalf maanden. In de cao kunnen wel afspraken gemaakt worden om de oproeptermijn te verkorten tot 24 uur.

Heeft uw organisatie ook behoefte aan meer inzicht in de praktische consequenties van deze wet? Guldentijd Ondernemersadvies begeleidt u graag! Ook voor andere (terugkerende) vragen en uitdagingen kunt u als ondernemer terecht bij Guldentijd. Heeft u interesse in de diensten van Guldentijd Ondernemersadvies? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Withagen via .

Bron: Personeelsnet